Kort medlemsmöte 14 augusti kl 17:00 under vindskyddet i solen.

Vi är i dagsläget 142 medlemmar och det är väldigt roligt. Vi tänker oss att det ska vara 1 par på varje dag som är öppen per månad, dvs två personer att tillgå första måndagen i månaden och två nya på onsdagen osv. Då behövs det 40 st varje månad, som ansvarar vardera 1 dag per månad tillsammans med 1 annan person. På så sätt hjälps vi åt. Det behövs i en ideell förening som vår. Det är tråkigt att behöva stänga en dag.

Det finns dessutom en reservlista där alla, som inte är med bland de 40, väljer dag som passar att vara reserv. Får vi inte detta att fungera får vi tyvärr stänga någon dag, och det är ju synd. Detta klarar vi tillsammans! 

Det är viktigt att så många som möjligt kommer denna gång och tecknar sig för dag som passar. Kan man inte komma på mötet är det viktigt att man skriver upp sig i kalendern eller reservlistan i möteslokalen på Skarpe Nord så snart som möjligt.

 

 

Protokoll från medlemsmötet 2019-08-14

 https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aacde2176-d6f7-476e-b1c0-2c9e5efb5a1d