Aktuellt i Bastuföreningen Skarpa Kvinns

Välkomna på medlemsmöte 5 september!

 

 

Föreningen

SKARPA KVINNS

kallar till

medlemsmöte

på Skarpe Nord

söndag den 5 september kl 15.00

för information och diskussion om höstens bastuverksamhet.

 

Välkomna hälsar styrelsen!

Bastun återigen öppen för allmänna bad måndagar och fredagar

Bastun öppen för allmänna bad måndagar samt fredagar kl 18.00-20.00 max 4 personer. Medlemmar badar gratis och gästbadare betalar 40 kr.

Det finns möjlighet att lägga ut bokad tid på Chatten!

Vi har fått önskemål om att man vill veta vem som bokat och om man kan höra om de är fulltaliga på den bokade tiden. Då kan man, om man vill, lägga ut i fliken Chatt för idéer, tankar, önskemål här på hemsidan, så kan intresserade ha kommunikation där. Vill bara upplysa om att hemsidan är officiell, så alla kan se det som läggs ut.