Aktuellt i Bastuföreningen Skarpa Kvinns

Basturesa till Skällinge!

Vi har inte lyckats hitta någon som ansvarar för öppning och stängning denna lördag när basturesan till Skällinge går av stapeln. Så då håller vi den allmänna bastun stängd kl 14:00-16:00 om ingen medlem hör av sig och vill hjälpa till. 

Öppettider för allmänna bad april - maj!

Öppettiderna för allmänna bad för medlemmar och gäster är:

måndagar och fredagar kl 17.00-19.00
onsdagar, lördagar och söndagar kl 14.00-16.00
Ansvaret för öppning och stängning gäller för respektive grupp. 

Reservation för att bastun är öppen är att ansvarig finns för respektive dag. Finns ingen ansvarig hålls bastun stängd.

Bastun kan fortsättningsvis bokas på de timmar som framgår av bokningsschemat på Boka.se/skarpakvinns

Eftersom vi är en ideell förening behöver vi hjälpas åt för att bastun ska fungera med allmänna bastutider. Det behövs fler bastuansvariga på allmänna öppettider. Anmäl dig till Monica Persson via sms på mobilnummer 0706406774 om de dagar du kan hjälpa till att öppna och stänga.

 

Allmänna förhållningsregler

Styrelsen förutsätter att alla som badar bastu under allmänna öppettider är friska.

Styrelsen tackar för visad respekt.

Styrelsen för Skarpa Kvinns

Nytt bokningsförfarande!

Numera är det endast medlemmar som kan boka och hyra bastun. Det är dessutom så att man bara kan bli medlem på swish 1231 57 42 68, ändringen är för att underlätta för kassören.