Aktuellt i Bastuföreningen Skarpa Kvinns

Årsmöte förs Per Capsulam 21 mars.

Handlingar för  Skarpa Kvinns årsmöte.

 

Titelblad     https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygap-vbZRFmEsarDcxw

Föredragningslista     https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygap_IY1ZrG8EzEn_aw

Verksamhetsberättelse      https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasAw0WiQpIYP6addw

Resultat och Balansräkning     https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasDdIS13_OM17GslA

Revisionsberättelse    https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasCSB0obvfZ-Yg_GA

Budget    https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasBwPMk_wX4A8hQVQ

 

 

 

 

 

 

 

Det finns möjlighet att lägga ut bokad tid på Chatten!

Vi har fått önskemål om att man vill veta vem som bokat och om man kan höra om de är fulltaliga på den bokade tiden. Då kan man, om man vill, lägga ut i fliken Chatt för idéer, tankar, önskemål här på hemsidan, så kan intresserade ha kommunikation där. Vill bara upplysa om att hemsidan är officiell, så alla kan se det som läggs ut.

 

Bastun är fortsatt stängd för öppna bad men tillgänglig för uthyrning. Bokning av bastun för 2021


Eftersom Corona-viruset fortfarande pågår kan vi ännu inte öppna bastun för allmänna bad. Därför fortsatt enskild bokning av bastun.

Styrelsen har beslutat att tillsvidare tom sista maj, om inga andra restriktioner framkommer från Folkhälsomyndigheten, att:

  • Bastun kan hyras av enskild person veckans alla dagar för ett fyra timmars pass under tidsintervallerna kl 8:00-12:00, 12:00-16:00 och 16:00-20:00
  • Den som bokar ansvarar för öppnandet och stängning, tändning och släckning av bastuaggregatet samt städning inom de fyra timmarna.
  • Den som bokar ansvarar för att beakta aspekten gällande coronaviruset vad gäller antal personer, avstånd och hygien. Bastuföreningen med dess styrelse kan inte hållas ansvarig för eventuell smittspridning.
  • Enskild medlem kan hyra bastun till en kostnad av 100 kr.
  • För icke medlem är priset 300 kr.