Förfrågan om "Tyst bastu" på söndagar!

Det har inkommit en förfrågan om "Tyst bastu" på söndagar. Styrelsen vill höra medlemmarnas åsikter och tar emot synpumkter för diskussion på årsmötet.

  • Vem ansvarar och sköter dessa tillfällen? 
  • Är intresset tillräckligt stort?