Standardsida

Årsmöte förs Per Capsulam 21 mars 2021

Handlingar för  Skarpa Kvinns årsmöte.

 

Titelblad     https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygap-vbZRFmEsarDcxw

Föredragningslista     https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygap_IY1ZrG8EzEn_aw

Verksamhetsberättelse      https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasAw0WiQpIYP6addw

Resultat och Balansräkning     https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasDdIS13_OM17GslA

Revisionsberättelse    https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasCSB0obvfZ-Yg_GA

Budget    https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygasBwPMk_wX4A8hQVQ

 

 

SK 2021-09-05 Medl prot+ bilaga[1707].pdf

SK 2020-03-08 Årsmötesprotokoll   https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygZ41KBwe1hjpl2Xeaw?e=9sVzfU

SK Verksamheten 2019  https://1drv.ms/b/s!AtlbNxk7rYSygaM80eNybIvYI2Wpsg?e=rTl46i

Styrelsen 2021

 

Ordförande    Monica Christensen 0706-735142
Sekreterare   Eva Berntsson Melin
Kassör           Ingela Andersson     0730-237709
Ledamot       Inger Fritzson samt
Ledamot       Monica Persson