Önskemål - Tips - Idé - Klagomål

Önskemål, tips, idéer och klagomål vill vi ha här och inte personligen när styrelsens medlemmar är på Skarpe Nord och kopplar av! Var vänliga respektera detta för allas trivsel. Skriv gärna vad du tycker och tänker om önskemål och förbättringar.

Flytta/placera pratbubblan på bilden med musen

Skriv text till din pratbubbla

Shape: