Standardsida

Bastun återigen öppen för allmänna bad måndag och fredag

Styrelsen har beslutat att återigen öppna bastun för allmänna bad och om inga andra restriktioner framkommer från Folkhälsomyndigheten att:

•bastun öppen för allmänna bad måndagar samt fredagar kl 17.00-19.00 med möjlighet till förlängning till kl 20.00 förutsatt att det är en medlem som städar och stänger. Medlemmar badar gratis och gästbadare betalar 40 kr.

•bastun kan fortsatt hyras av enskild person lediga tider för ett fyra timmars pass under tidsintervallerna kl 8.00-12.00, kl 12.00-16.00 samt kl 16.00-20.00. 

• den som bokar ansvarar för öppnandet och stängning, tändning och släckning av bastuaggregatet samt städning inom de fyra timmarna.

• den som bokar ansvarar för att beakta aspekten gällande coronaviruset vad gäller antal personer, avstånd och hygien. Bastuföreningen med dess styrelse kan inte hållas ansvarig för eventuell smittspridning. Sunt förnuft och eget ansvar får råda.

• enskild medlem kan hyra bastun till en kostnad av 100 kr.

• för icke medlem är priset 300 kr.

 Boka på - Boka.se/skarpakvinns

Bokade tider - https://boka.se/calendar/et594jyh 

 

  - Året runt är det bara kvinnor som är välkomna på Damernas, alltså inga män.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Medlem 100 kr

Icke medlem 300 kr

Aktuella koder lämnas ut när vi ser att inbetalningen är gjord.

 __________________________________________________________________

OBS! Begränsningar

Vattnet kan stängas av om tjälen går tillräckligt djupt. Det meddelas Skarpa Kvinns från kommunen om det sker. Hittills har vattnet varit på hela vintersäsongen igenom. Är vattnet avstängt finns inga duschmöjligheter.